Thông tin tuyển dụng

Kế toán Dự án

- Theo dõi, hợp đồng thi công, theo dõi hàng nhập, hạn thanh toán, theo dõi nợ vay, đối chiếu số liệ
Xem thêm