Thông tin tuyển dụng

Chuyên viên IT (Hạ tầng)

- Kiểm tra hệ thống: Server, network, backup, email, tổng đài, camera, ... hàng ngày - Triển khai gi
Xem thêm

Chuyên viên IT (Hỗ trợ)

- Hỗ trợ cấu hình, cài đặt, xử lý các sự cố cơ bản các thiết bị đầu cuối: PC, Laptop, Printer, Fax,
Xem thêm

Nhân viên Vận hành – Nhà máy điện

- Trực ca vận hành nhà máy điện mặt trời dưới sự quản lý trực tiếp của Trưởng ca vận hành. - Vận hàn
Xem thêm

Trưởng ca Vận hành – Nhà máy điện

- Trưởng ca quản lý vận hành sản xuất,chỉ huy thao tác và xử lý sự cố toàn bộ nhà máy đảm bảo an toà
Xem thêm

Kế toán Dự án

- Theo dõi, hợp đồng thi công, theo dõi hàng nhập, hạn thanh toán, theo dõi nợ vay, đối chiếu số liệ
Xem thêm

Kỹ sư QS

- Chịu trách nhiệm trực tiếp dưới sự phân công của Trưởng/Phó bộ phận để triển khai các công tác tha
Xem thêm