Mô tả công việc

– Trưởng ca quản lý vận hành sản xuất,chỉ huy thao tác và xử lý sự cố toàn bộ nhà máy đảm bảo an toàn và liên tục trong sản xuất của nhà máy điện mặt trời;
– Kiểm tra báo cáo sản xuất hàng ngày, theo dõi tình trạng vận hành của các thiết bị nhà máy và đề xuất biện pháp bảo trì, sửa chữa để nâng cao hiệu quả sản xuất điện, đảm bảo sản xuất an toàn;
– Tham gia xây dựng các Qui trình vận hành và xử lý sự cố của nhà máy;
– Tham gia xây dựng các Qui trình bảo trì, sữa chữa nhà máy;
– Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết các công việc nhà máy + Thực hiện các công việc khác.

Yêu cầu

– Trình độ học vấn: Kỹ sư chuyên ngành hệ thống điện/ thiết bị điện/ điều khiển
– Ít nhất 3 năm trong lĩnh vực QLVH nhà máy điện hoặc trạm biến áp 110 kV
– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo trì & Bảo dưỡng hệ thống thiết bị của NMĐ MT, …
– Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ Trưởng ca VH NM ĐMT.
– Làm việc tại Long An

Thông tin liên hệ

– TP.HCM: 600 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, HCM
– Long An: Ấp 3, X. Bình Hòa Nam, H. Đức Huệ, T. Long An
– Điện thoại: 028 3512 6252 – ext 141 (Phòng Nhân sự)
– Email: p.nhansu@pacificdragon.vn